skip to Main Content

Veiligheidsbrillen

Hemmer Optiek & Optometrie is gespecialiseerd in het aanmeten van CE-gecertificeerde veiligheidsbrillen. Wij leveren veiligheidsbrillen van de merken Honeywell (North Safety) en Intersafe. Deze CE-gecertificeerde veiligheidsbrillen bevatten zijkapjes. Afhankelijk van uw werkzaamheden kan er gekozen worden voor een enkelvoudige afstandsbril, enkelvoudige leesbril, multifocale bril of bifocale bril.

Tevens hebben wij beeldschermbrillen welke in sommige situaties vergoed worden door uw werkgever. Afhankelijk van uw werkgever kunt u een montuur kiezen uit onze eigen collectie of kiezen uit de collectie van Honeywell (Intersafe) of North Safety.

Jaeger test, Snellentesten en Ishihara
Goed kunnen zien is belangrijk voor veel werkzaamheden (o.a. laswerkzaamheden volgens Amerikaanse normeringen). Veel bedrijven laten om deze redenen keuringen uitvoeren door optometristen om het gezichtsvermogen te bepalen. Tijdens deze keuringen wordt de nabijvisus (near vision), veraf visus, kleurenzien (color vision) en contrastzien bepaald. De nabijvisus kan afhankelijk van de keuringseisen bepaald worden met een Jaeger test of Snellen test. Ook kan er gekozen worden om letters, cijfers of E-Haken te lezen. Het kleurenzien wordt bepaald met de Ishihara kleurenzientest. Indien er voor uw keuring door een optometrist andere testen of meetmethoden gebruikt dienen te worden kunnen wij dit in overleg aanbieden.

Met het oog
op uw ogen.

Het beste
voor uw ogen.