skip to Main Content

Binoculair onderzoek

Binoculair onderzoek of te wel oog-samenwerking onderzoek. Binnen de Optometrie is een grote verscheidenheid aan mogelijkheden om de visuele functies te testen.

Als wij lezen maken wij een oogbeweging en een oogsprongbeweging. Gelijktijdig stellen wij scherp middels accommodatie en fusioneren. Onze ogen draaien naar binnen als ware het fixeerlijnen. Dat laatste proces heet convergeren en het omgekeerde proces wordt divergeren genoemd.

Binoculair Onderzoek – Achtergrond – Hemmer Optiek & Optometrie

Afwijkingen en te kleine reserves aan deze systemen hebben een sterke invloed op de leesvaardigheden en de inspanning om het lees-systeem functioneel te houden. Deze functies worden gemeten en vergeleken met de daarbij behorende leeftijdgerelateerde waardes.

Tevens doen wij metingen naar de geassocieerde forie. Dit gebeurd met de MKH methode van HJ Haase. Hierbij wordt het evenwicht in de spiertonus gemeten waarbij de ogen naar afzonderlijke beelden kijken met een gemeenschappelijk fixeerpunt, vandaar de geassocieerde forie.
Soms leidt dit tot het voorschrijven van een prismabril. De noodzaak ervan hangt af van de uitkomst van de bovenstaand genoemde onderzoeken.

Voor de kinderen hebben wij een speciale “kinder-pasbril” met kleine glaasjes. Tevens zijn er speciale testen met plaatjes voor de kinderen.

Een oogonderzoek bij kinderen is erg belangrijk. Een mogelijke sterkte van 0,00 betekend nog niet dat er niets aan de hand is. Kiest u voor zekerheid, laat dan de optometrist dit onderzoek uitvoeren.

De kosten voor een binoculair onderzoek bedragen 75 euro. Voor advies over een binoculair onderzoek of een oogmeting maakt u een afspraak met de optometrist van Hemmer Optiek & Optometrie. Telefoonnummer: 0546-454749.

Met het oog
op uw ogen.

Maak direct een afspraak voor een oogmeting, optometrisch onderzoek of contactlenscontrole.

Afspraak maken

Het beste
voor uw ogen.