skip to Main Content

Diabetes

Diabetes is een chronische aandoening waarbij de suikerstofwisseling in het lichaam verstoord is.

Iemand met diabetes heeft teveel bloedglucose (suikers) in het bloed. De glucose beschadigt de wanden van de bloedvaten, die zwakker worden. Dit gebeurt in het hele lichaam, dus ook in de dunne bloedvaatjes in het oog. Door de beschadigingen in de bloedvaatjes ontstaan kleine bloedinkjes op het netvlies (dot-bloedinkjes) en ongewone vaatkronkeltjes (micro-aneurysma’s). De schade aan het netvlies wordt diabetische retinopathie genoemd, kortweg DRP.

Diabetes – Achtergrond – Hemmer Optiek & Optometrie

Het is belangrijk de ogen regelmatig te laten controleren om schade aan het netvlies in beeld te krijgen en behandeling in te zetten.

Optometrist Roland Hemmer ziet regelmatig mensen met DRP. “De klachten die mensen hebben verschillen uiteraard per persoon”, vertelt Roland. “In de regel zijn de klachten dat men slecht of wazig ziet. Een vervormd beeld, slierten, vlekken, fletse kleuren waarneemt. Dubbelzien komt ook voor. Evenals slecht zien in het donker en pijnlijke ogen.”

Het achteruitgaan van de ogen met DRP is afhankelijk van het type diabetes, type I of II. Ook de leeftijd speelt mee. Roland: “Tegenwoordig heeft de huisarts veel eerder in beeld of er een  vermoeden is van diabetes. Vroegtijdige signalering is belangrijk om de behandeling in gang te zetten. Het is daarom echt verstandig de ogen regelmatig te laten controleren. Bij een controle kan een vermoeden van diabetes worden geconstateerd en wordt direct via de huisarts naar de oogspecialist verwezen. Ook als diabetes is gediagnosticeerd, is een regelmatige oogcontrole essentieel. Zo wordt de conditie van het oog precies in kaart gebracht en kan bij eventuele achteruitgang direct actie worden ondernomen.”

Bij diabetes kunt u de volgende klachten hebben:

  • Wisselend zicht
  • Minder zicht
  • Dubbel beelden
  • Minder kleuren zien
  • Staar

De optometrist van Hemmer Optiek & Optometrie kan diabetes in het netvlies herkennen. Hiervoor is een optometrisch onderzoek nodig. Mocht het nodig zijn dan verwijst hij u door naar een oogarts.

Met het oog
op uw ogen.

Maak direct een afspraak voor een oogmeting, optometrisch onderzoek of contactlenscontrole.

Afspraak maken

Het beste
voor uw ogen.