skip to Main Content

Dyslexie

Bij mensen met dyslexie werken de beide hersenhelften niet goed samen. Als het kind onscherp of dubbel ziet op de leesafstand kost het veel energie om de beelden scherp enkelvoudig te fuseren.

 

Het aantal kinderen met dyslexie en dyscalculie stijgt de laatste jaren licht volgens het centraal planbureau voor de statistiek. Wat is dit nu precies en wat kan Hemmer Optiek & Optometrie hierbij betekenen? We vragen het Esther Berning. Zij is optometrist en orthoptist en houdt zich binnen het team Hemmer vooral bezig met kinderen die oogzorg nodig hebben.

Volgens de hersenstichting betekent dyslexie letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Bij dyslexie gaat lezen, spellen en ook zelf schrijven, gezien de leeftijd en het onderwijsniveau, veel te moeizaam, terwijl iemand wel een normale intelligentie heeft. Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren. De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden. Dyscalculie is een leerstoornis op het gebied van rekenen en ruimtelijk inzicht en is nauw verwant aan dyslexie. Immers, er wordt gerekend met symbolen die bij elkaar getallen vormen (net zoals letters woorden vormen bij geschreven taal). Er kunnen meerdere oorzaken zijn voor dyscalculie, zoals een hersenbeschadiging of het kan erfelijk van aard zijn. Er worden drie vormen van dyscalculie onderscheiden: geen cijfers en getallen kunnen lezen of op de juiste manier opschrijven; het op de verkeerde plek plaatsen van cijfers en getallen; de rekenregels niet (meer) beheersen.

Esther Berning: “Wat wij doen is uitsluiten. Uitsluiten of de oogsterkte onvoldoende is, waardoor iemand niet goed kan lezen. Dit doen wij met verschillende onderzoeken, zoals het binoculair onderzoek. Oftewel het oog-samenwerking onderzoek. Wij hebben in onze zaak wel een kind gehad, dat na uitgebreid onderzoek, om uit te sluiten of hij of zij dyslexie/dyscalculie had, een plussterkte bleek te hebben van meer dan 6. Kijk dan is het verklaarbaar dat je de letters niet goed kunt lezen. Het is dan fijn dat een juiste bril de oplossing is. Daarnaast kan het in sommige gevallen helpen een lichte plussterktebril te dragen. Deze bril vergroot de letters en geeft de ogen meer rust. Wij bieden met ons werk vooral ondersteuning, maar kunnen de oorzaak van dyslexie en dyscalculie niet wegnemen.”

Een binoculair en visueel onderzoek kan soms resulteren in een advies voor oogoefeningen, een studiebril of prismabril. Bij kinderen is deze bril meestal voor tijdelijk gebruik.

De optometristen van Hemmer Optiek & Optometrie kunnen dit onderzoeken en u hierin adviseren tijdens een binoculair of orthoptisch onderzoek. Bel voor een afspraak naar 0546-454749.

Met het oog
op uw ogen.

Maak direct een afspraak voor een oogmeting, optometrisch onderzoek of contactlenscontrole.

Afspraak maken

Het beste
voor uw ogen.