skip to Main Content

Betere behandeling bijziendheid kinderen

Met nieuwe techniek en speciaal glas bijziendheid te lijf

Ze ziet een toename van kinderen die veraf slechter zien, die bijziend zijn. Esther Berning is orthoptist. Zij is gespecialiseerd in behandeling van oogproblemen bij kinderen.

Bijziendheid, ook wel myopie genoemd, is een afwijking in de lichtbreking van het oog. Als de oogbol te lang is, het hoornvlies gekromd of dik is, komt het beeld voor het netvlies in plaats van op het netvlies. Je gaat dan in de verte wazig zien.
Esther: “Steeds meer kinderen kampen met oogproblemen. Vaak zit een kind te lang achter een beeldscherm. Zeker in de huidige tijd. Het is daarom belangrijk bijziendheid tijdig te ontdekken. Hoe eerder dit kan worden behandeld, hoe minder kans op ernstige myopie op latere leeftijd.”

Speciaal glas en uitgekiende apparatuur
Sinds kort kan Hemmer Optiek & Optometrie nieuwe brillenglazen aanmeten die het gezichtsvermogen corrigeren. De MiYOSMART brillenglazen helpen ook om de toename van bijziendheid af te remmen. Speciale apparatuur is aangeschaft om de precieze metingen uit te voeren. Om hiermee om te gaan zijn de optometristen geschoold. Het materiaal van de brillenglazen is licht, dun, schokbestendig en biedt UV-bescherming. “Wij zijn heel blij, dat wij de kinderen op deze manier kunnen helpen, zodat wij bijziendheid een halt kunnen toeroepen.”

Ga naar buiten
Naast dat Hemmer zich in de regio uniek weet, die met deze nieuwe techniek werkt, is het advies nog altijd: Ga naar buiten! “Wij adviseren de 20-20-2-regeling”, vertelt Esther. “Als je 20 minuten dichtbij een scherm zit, kijk dan 20 seconden veraf en ga vooral 2 uur naar buiten. Helaas gebeurt dit nog lang niet altijd.”

Met het oog
op uw ogen.