skip to Main Content

Glaucoom, check op tijd en ga de blinde vlek te lijf

Glaucoom is een veelvoorkomende oogziekte. Een oogaandoening die sluipenderwijs binnentreedt. Zeker 100.000 mensen in ons land hebben glaucoom. Daarnaast hebben vermoedelijk 100.000 mensen de aandoening zonder dit te weten. Je hebt het zelf namelijk vaak niet eens door dat je aan de randen van je blikveld minder ziet. Pas als de ziekte zich verder ontwikkelt, is het in sommige gevallen al te laat. Blindheid is een van de gevolgen, als je er niet op tijd bij bent. Het goede nieuws is dat je de oogaandoening wel een halt kunt toeroepen. Check daarom regelmatig je ogen om er zo op tijd bij te zijn.

Roland Hemmer: “Het is zo belangrijk dat mensen de ogen regelmatig laten controleren. Want dan hebben wij ook direct in beeld als een verandering in de ogen optreedt.”

Glaucoom is goed te behandelen. Mits deze tijdig begint. De schade die aan de oogzenuw is ontstaan kan namelijk niet meer worden hersteld. De behandeling stopt verdere beschadiging of remt deze af.

“Mochten wij een vermoeden hebben van glaucoom dan doen wij eerst verschillende onderzoeken”, vertelt Roland. “Een oogdrukmeting (tonometrie) is daar een van. Daarnaast kijken wij naar de oogzenuw en doen wij een gezichtsveldonderzoek en OCT-scan. Als ons vermoeden wordt bevestigd dan verwijzen wij door naar de huisarts die vervolgens zal doorverwijzen naar de oogarts voor verder onderzoek en behandeling. Het is een nare aandoening, vooral ook omdat je zelf denkt nog goed te kunnen zien, terwijl de ziekte al is begonnen. Gelukkig merken wij dat steeds meer mensen een oogcheck laten doen. Vooral voor mensen van boven de 40 is dit ook echt aan te raden.”

Om aandacht te vragen voor deze oogaandoening is daarom van 12-18 maart ’23 de internationale week van glaucoom. Wereldwijd wordt aandacht gevraagd voor deze oogziekte.

  1. Normaal zicht; 2. en 3. Glaucoom, het zicht aan de rand van het gezichtsveld wordt minder/verdwijnt

Elk oog is uniek