skip to Main Content

Ik zie een blinde vlek, wat nu?

Als je een blinde vlek ziet, wordt al snel gedacht aan macula. Maar of hier echt sprake van is, is verder onderzoek nodig.

Wat is maculadegeneratie?

Maculadegeneratie, kortweg MD, is een oogaandoening, waardoor het gezichtsvermogen achteruit gaat. Het wordt ook wel netvliesveroudering genoemd. Het is een oogziekte die in West-Europa het meeste voorkomt en dan met name de leeftijdsgebonden MD (LMD). De eerste symptomen uiten zich zo ongeveer rond de 55 jaar.

Optometrist Esther Berning legt uit: “De macula is het gebied dat midden in het netvlies ligt. Het centrum van de macula is een gele vlek. Een heel belangrijk gebied, want hierin liggen de lichtgevoelige cellen, zogenoemde kegeltjes en staafjes, die ervoor zorgen dat de hersenen het licht omzetten in beelden. De macula zorgt er dus voor dat we tot in detail kunnen zien. Zoals lezen, autorijden, gezichten herkennen, enzovoort. Bij maculadegeneratie sterven de kegeltjes af. Dit gaat langzaam, maar wel onomkeerbaar. Het zorgt ervoor dat je in het centrum van je blikveld onscherper gaat zien. Je ziet als het ware een blinde vlek. De randen eromheen zie je dan wel weer scherper.”

Niet alleen ouderen kunnen MD krijgen. Juveniele maculadegeneratie (JMD) is de verzamelnaam van een aantal zeldzame oogaandoeningen, waarbij aantasting van de macula al op jonge leeftijd optreedt. De meeste gevallen worden ontdekt tussen het 10e en 30ste levensjaar. Esther: “Er zijn ook nog veel andere vormen – wel 20 – van JMD die ofwel in alle generaties voorkomen (dominante erfelijkheid) ofwel alleen bij jongens (geslachtsgebonden erfelijkheid) of een gevolg zijn van een bepaalde ziekte.”

Wat te doen?

Bij verdenking van maculadegeneratie vindt eerst een uitgebreid onderzoek plaats bij een erkende optometrist. Mocht de optometrist bevestigd worden in zijn vermoeden, dan verwijst hij via de huisarts door naar een oogarts.

De ziekte kent een langzaam proces. Gelukkig zijn er veel hulpmiddelen die iemand met MD kunnen helpen. Hemmer Optiek & Optometrie beschikt als enige in de regio over een ruim assortiment op dit gebied.

Elk oog is uniek