skip to Main Content

Optometrie wat is dat eigenlijk?

Je mag je niet zomaar optometrist noemen. Het is een beschermd beroep waaraan een uitgebreide studie vooraf gaat. Maar wat is nu het verschil met een opticien?

Esther Berning is, samen met Renate Nijhuis en Roland Hemmer, optometrist. Esther werkt nu een kleine tien jaar bij Hemmer Optiek & Optometrie. Zij verricht dagelijks oogmetingen en doet optometrisch onderzoek. “Een optometrist is wettelijk erkend als oogzorgverlener en is dan ook geregistreerd in het BIG-register. Als optometrist beoordeel ik het gezichtsvermogen en de gezondheid van het oog. Daarnaast adviseer ik welke hulpmiddelen nodig zijn voor mensen met lowvision, zeer slechtziendheid. Een opticien daarentegen meet alleen het gezichtsvermogen en de bijbehorende brilsterkte.”

Onderzoek

Met verschillende apparatuur wordt het gezichtsvermogen bepaald, de oogdruk gemeten, het hoornvlies grafisch in kaart gebracht, het voorste en achterste oogsegment onderzocht en het netvlies bekeken. De optometrist doet ook onderzoek naar glaucoom, diabetes, maculadegeneratie en staar. De funduscamera en de OCT scan worden bij deze onderzoeken dikwijls ingezet.

“Het is heel belangrijk de ogen regelmatig te laten controleren. Bij bijvoorbeeld glaucoom gaat het oog geleidelijk aan achteruit, als een sluipmoordenaar. Je hebt dit zelf bijna niet door, totdat bij een optometrisch onderzoek naar voren komt, dat het gezichtsveld steeds kleiner is geworden. Ook een hoge oogdruk merk je zelf niet zo, terwijl een te hoge oogdruk slecht is voor de ogen.”

Samenwerking met huisarts en oogspecialist

De laatste jaren is sprake van een nauwe samenwerking tussen de huisarts, oogarts en Hemmer. De huisarts verwijst vaak eerder door naar de optometrist voor een uitgebreid optometrisch onderzoek. “Er is een nauw contact met de huisarts. Constateren wij bij een optometrisch onderzoek een afwijking, dan verwijzen wij weer terug naar de huisarts, die de patiënt vervolgens naar de oogarts zal doorsturen. Het is fijn dat deze samenwerking er is. Voor de klant is een bezoek aan onze zaak laagdrempelig en is er het vertrouwen dat wij deskundig en professioneel te werk gaan.”

Elk oog is uniek